Metal Super Br

Chester Metal Super BR jest tiksotropowym materiałem kompozytowym do naprawy ubytków w odlewach z brązu.

Karta techniczna