Metal Super Al

Chester Metal Super AL jest tiksotropową pastą kompozytową służącą do naprawy ubytków w odlewach ze stopów aluminium.

Karta techniczna