Metal Ceramic FHT

Chester Metal Ceramic FHT jest płynnym kompozytem epoksydowym odpornym na zużycie ścierne i kawitacyjne w wysokich temperaturach.

Przykłady polecanych zastosowań:

  • wykonywanie powłok odpornych na erozję i kawitację w podwyższonych temperaturach
  • odbudowa zużytych oraz zabezpieczanie nowych wirników i korpusów pomp
  • odbudowa powierzchni zaworów i zasuw
  • odbudowa zużytych oraz zabezpieczanie nowych elementów narażonych na erozję i kawitację

Karta techniczna