Chester Quartz

Chester Quartz posiada bardzo wysokie właściwości mechaniczne i wysoką odporność chemiczną. Warstwa Chester Quartz jest bezspoinowa, i bezskurczowa co daje całkowitą szczelność i uniemożliwia penetrację medium. Przyczepność (adhezja) do betonu jest większa od jego wytrzymałości i kilkunastokrotnie większa od przyczepności nowej warstwy betonu do starej. Chester

Quartz nie łuszczy się, jest odporny na karbonizację, ścieranie i drgania.

Typowe i polecane zastosowania to:

  • odbudowa elementów betonowych, kamiennych i marmurowych
  • zabezpieczanie powierzchni betonowych i stalowych narażonych na działanie czynników agresywnych chemicznie oraz zużycie ścierne
  • naprawa elementów konstrukcyjnych
  • osadzanie (kotwienie) balustrad i innych elementów metalowych w betonie
  • wykonywanie odpornych chemicznie i mechanicznie posadzek podłogowych * wykonywanie i naprawa fundamentów maszyn i urządzeń
  • uszczelnianie zbiorników i przepustów

Chester Quartz jest trójskładnikowym kompozytem składającym się z elementów aktywnych chemicznie tzn. bazy i reaktora oraz kwarcowego wypełniacza Chester Quartz Aggregate.
Dzięki dokładnie i starannie opracowanej recepturze Chester Quartz posiada znakomite właściwości i parametry wytrzymałościowe jak również jest wyjątkowo prosty w przygotowaniu i stosowaniu.

 

Karta techniczna