Chester Protector CK

Chester Surface Protector CK jest dwuskładnikowym tiksotropowym kompozytem epoksydowo-ceramicznym. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksydowe, wypełniacze ceramiczne i włókniste. TYPOWE ZASTOSOWANIE: Ochrona przed ścieraniem powierzchni metalowych.

 

Karta techniczna