Chester Protector CF

Chester Surface Protector CF to nasz najnowszy materiał powłokowy, dwuskładnikowy płynny kompozyt epoksydowo-ceramiczny. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksydowe, wypełniacze ceramiczne i włókniste. Nie zawiera proszków metalicznych – jest materiałem elektroizolacyjnym. Typowym zastosowaniem CF jest przede wszystkim ochrona przed ścieraniem powierzchni metalowych i betonowych, przy występowaniu dużych naprężeń ściskających.

 

Karta techniczna