Chester Protector C

Chester Surface Protector C jest dwuskładnikowym tiksotropowym kompozytem epoksydowo-ceramicznym. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksydowe, wypełniacze ceramiczne i włókniste. Jego typowym zastosowanie to ochrona przed ścieraniem powierzchni metalowych.

 

Karta techniczna