Chester EVY

Chester EVY jest dwuskładnikowym płynnym kompozytem epoksydowym. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksydowe, wypełniacze metaliczne i kwarcowe. Przeznaczony jest wykonywania wylewek fundamentowych.Pełna informacja techniczna zawarta jest w Karcie Danych Technicznych (TDS):

TYPOWE ZASTOSOWANIA

  • posadawanie maszyn i urządzeń
  • posadawanie zbiorników
  • montaż łożysk mostowych
  • montaż łożysk wielkogabarytowych
  • montaż wieńców zębatych
  • posadawanie torów jezdnych
  • kotwienie śrub fundamentowych

 

Karta techniczna