Chester Coating EHT

Chester Coating EHT jest płynnym kompozytem epoksydowo-nowolakowym zawierającym wypełniacze barierowe i pigmenty antykorozyjne. Przeznaczony jest do ochrony powierzchni metalowych i betonowych przed działaniem chemikaliów również w podwyższonych temperaturach. Produkt zawiera 100% części stałych.

Karta techniczna