Chester Coating E2

Chester Coating E2 jest dwuskładnikowym płynnym materiałem powłokowym przeznaczonym do nakładania hydrodynamicznego. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksy-nowolakowe, wypełniacze barierowe i pigmenty antykorozyjne. Z produktem Chester Coating E1 tworzy system pokryciowy przeznaczony do ochrony powierzchni metalowych i betonowych przed korozją, działaniem warunków atmosferycznych i słabych chemikaliów również w podwyższonych temperaturach. Utwardza się w temperaturze pokojowej.

Produkt zawiera 100% części stałych. Polecany jako warstwa wierzchnia.

Karta techniczna