Chester Coating E1

Chester Coating E1 jest dwuskładnikowym płynnym materiałem powłokowym przeznaczonym do nakładania hydrodynamicznego. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksy-nowolakowe, wypełniacze mineralne i pigmenty antykorozyjne. Z produktem Chester Coating E2 tworzy system do ochrony powierzchni metalowych i betonowych przed korozją, działaniem warunków atmosferycznych i słabych chemikaliów również w podwyższonych temperaturach. Utwardza się w temperaturze pokojowej.

Karta techniczna