Chester Coating D1

Chester Coating D1 jest dwuskładnikowym płynnym materiałem powłokowym przeznaczonym do nakładania hydrodynamicznego. Może być również aplikowany pędzlem. Materiał zawiera modyfikowane żywice epoksydowe i pigmenty antykorozyjne. Przeznaczony do ochrony powierzchni metalowych i betonowych przed korozją, działaniem warunków atmosferycznych i słabych chemikaliów. Produkt zawiera 100% części stałych. Utwardza się w temperaturze pokojowej.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

  • ZABEZPIECZANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
  • OCHRONA RUROCIĄGÓW
  • ZABEZPIECZANIE ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH
  • ZABEZPIECZANIE KANAŁÓW I ZBIORNIKÓW ŚCIEKOWYCH

Zalecany kompletny system pokryciowy składa się z warstwy podkładowej Chester Coating D1 oraz warstwy zewnętrznej Chester Coating D2

Produkt może być stosowany również w połączeniu z innymi produktami powłokowymi Chester lub samodzielnie.

 

Karta techniczna